Flying saucer Georgia USA

ufo119 Septemer 1973, Flying saucer Georgia.

CAMILLA, GEORGIA. A supposedly unknown flying object (UFO) moved over Georgia, as can be seen in this picture, which Sunday, Sept. 1, was taken with a Polaroid camera by Chester Tatum, publisher of the "Sowega Free Press". This is the second photo of this object, taken above the south of the state of Georgia. A number of eyewitnesses reported seeing UFOs on 31 August and 1 September.

Original text plus clipping in Dutch:

CAMILLA, GEORGIË: Een naar men aanneemt, zogenaamd onbekend vliegend voorwerp (ufo) verplaatste zich boven Georgië, zoals te zien is op deze foto, die zondag 1 sept. is genomen met een Polaroid camera door Chester Tatum, uitgever van de "Sowega Free Press". Dit is de 2e foto van dit voorwerp, genomen boven het zuiden van de staat Georgië. Een aantal ooggetuigen meldden 31 augustus en 1 september jl. ufo's te hebben gezien.

Source: Vrije Stem, 19-09-1973.
19 09 1973 UFO boven Georgie