Flying saucer above Italy

ufo18 December 1973, UFOs flies all over Italy.

After the 'United States is now also Italy under the spell of the UFO, it seems. The abbreviation "ufo" stands for "unidentified flying objects". In recent days, dozens of Italians have been living in and around Turin flying objects above their city and above the Alps, and Franco Contin, a 23-year-old student from Susa, says he has photographed "one of these things". On the photo it has an oval shape. Contin told that the object first flew straight ahead and then suddenly shot up at an angle of 90 degrees.

Original text plus clipping in Dutch:

Na de 'Verenigde Staten is nu ook Italië in de ban van de. Ufo, zo lijkt het. De afkorting „ufo" staat voor „unidentified flying objects", met andere woorden „niet-geïndentificeerde vliegende voorwerpen".' De afgelopen dagen hebben tientallen Italianen' woonachtig in en om Turijn vliegende voorwerpen boven hun stad en boven de Alpen waargenomen. Franco Contin, een 23-jarige student uit Susa, zegt „een ding" te hebben gefotografeerd. Op de foto heeft het een ovale vorm. Contin vertelde erbij dat het voorwerp eerst recht vooruit vloog en toen plotseling met een hoek van 90 graden omhoog schoot.

Source: De Tijd, 08-12-1973.
08 12 1973 UFO italie