UFO seen above Rotterdam Netherlands

ufo130 June 1975, UFOs seen above Rotterdam.

ROTTERDAM - Mrs. A. Donker from the Boeyerstraat in Rotterdam claims with great certainty that she has seen two flying saucers above Rotterdam on Saturday evening. Her two children confirm the observation. "We were all three looking out the window," says Ms. Donker. "We clearly saw two flying saucers, one with a green and one with a yellow light, they were certainly not air crafts, the UFOs were visible for half a minute"

Original text plus clipping in Dutch:
ROTTERDAM - Mevrouw A. Donker uit de Boeyerstraat in Rotterdam beweert met zeer grote stelligheid, dat ze zaterdagavond twee vliegende schotels boven Rotterdam gezien heeft. Haar twee kinderen bevestigen de waarneming. „We zaten met zijn drieën voor het raam," zegt mevrouw Donker. „Toen zagen we duidelijk twee vliegende schotels een, met een groen en een met een geel licht. Het waren zeker geen vliegtuigen. De UFO's waren een halve' minuut te zien."
Source: Het vrije volk, 30-06-1975.
30 06 1975 UFO rotterdam