UFOs seen over the Netherlands

ufo127th December 1976, Objects radiated green light.

(ANP) - Dozens of people, including police and military personnel from the vicinity of Enschede and Arnhem, spotted two flying objects on Christmas night (from Friday to Saturday). These objects emitted a green light.

The first sighting was made by the air force security service at Deelen airbase. From the control tower members of this security service saw the objects returning again and again to the place where they were first observed. The UFOs (unidentified flying objects) suddenly hung motionless and silently above the base.

The military police as well as the police in Arnhem and several citizens from Arnhem and Enschede saw the UFOs with their own eyes. The phenomenon occurred between two and four o'clock at night. The alerted radar system has not been able to find anything on the screens. The military police and the National Aviation Service of the State Police at Schiphol continue the investigation into this phenomenon. UFOs are rare in our country.

Original text plus clipping in Dutch:

(ANP) — Tientallen mensen, onder wie politie en militairen uit de omgeving van Enschede en Arnhem, hebben in de kerstnacht (van vrijdag op zaterdag) zeker twee vliegende voorwerpen gesignaleerd. Deze voorwerpen straalden een groen licht uit.

De eerste waarneming werd gedaan door de luchtmachtbewakingsdienst op de vliegbasis Deelen. Vanaf de verkeerstoren zagen leden van deze bewakingsdienst de voorwerpen zich steeds verplaatsen en weer terugkeren naar de plaats waar zij het eerst werden waargenomen. De UFO's (niet geïdentificeerde vliegende objecten) hingen dan opeens weer roerloos en geluidloos boven de basis.

Ook de Marechaussee, de Arnhemse politie en ettelijke burgers uit Arnhem en Enschede zagen de UFO's met eigen ogen. Het verschijnsel deed zich voor tussen twee en vier uur 's nachts. Het gealarmeerde radarwezen heeft niets op de schermen kunnen vinden. De Marechaussee en de Dienst Luchtvaart van de rijkspolitie op Schiphol zetten het onderzoek naar dit onverklaarbare verschijnsel voort. UFO's zijn in ons land weinig gesignaleerd.

Source: Nieuwsblad van het Noorden, 27 December 1976.
27 12 1976 UFO boven oost holland