UFO investigation Dutch government

ufo128 December 1976, Official investigation into UFO phenomenon.

For the first time since the observation of unknown flying objects (UFOs) in the airspace above the Netherlands, an official investigation into the UFO phenomenon is announced. The research is coordinated by the Aviation Research Department of the national police force in Rotterdam. The decision to do so was taken after yesterday's phone calls from dozens of people who have seen all sorts of different and unexplained light phenomena in the sky during the Christmas weekend.

(Note AwE130: we do not have a copy of the clipping only the text.)

(From our correspondents). Not only above the eastern part of the Netherlands, but also in Groningen, Drenthe, Friesland and other places above our country, the so called flying saucers were observed during the Christmas night (from Friday to Saturday). Dozens of people, including police officers, have stated that they have observed a strange type of helicopter-sized object that emitted light rays in the colors green, white, red and bright orange. As is known, these UFOs (unidentified flying objects) were first mentioned above the airbase Deelen, Arnhem, Driel and Enschede.

Then there were also reports from other parts of the country, especially from the North. The NOBOVO working group (Dutch Research Office for Unidentified Flying Objects), which has its headquarters in Uithuizermeeden, will check all witness statements about the observations. If there are grounds that these are indeed UFOs, the data will be passed on to the US center for UFO studies. The head of that, Prof. J. Allen Hynek, paid a visit to our country last Wednesday and Thursday. Hynek pleaded during that visit for more cooperation from the police apparatus when signaling UFOs. There are no official reports available yet about the strange phenomenon in the Christmas night.

The observatory in Roden said that it would not take the rumors of roaming UFOs seriously. They will not extra post in the coming nights. The air force information service also doubts the accuracy of the observations. People are joking and say that the star of Bethlehem made a navigation error. Others assume a practical joke from the Air Force Electronic School located near Deelen Air Base.

Original text plus clipping in Dutch:

Voor het eerst sedert de waarneming van onbekende vliegende voorwerpen (UFO's) in het luchtruim boven Nederland zal er nu een officieel ambtelijk onderzoek naar dit verschijnsel worden ingesteld. Het onderzoek wordt gecoördineerd door de Dienst Luchtvaart Onderzoek van de rijkspolitie in Rotterdam. Het besluit hiertoe werd genomen nadat bij deze afdeling van de rijkspolitie en bij de sterrenwacht in Utrecht gisteren en vandaag tientallen telefoontjes binnen zijn gekomen van mensen, die in het kerstweekeinde allerlei verschillende en onverklaarbare lichtverschijnselen aan de hemel hebben waargenomen.

(Note AwE130: van het volgende gedeelte hebben we geen kopie op dit moment.)

(Van onze correspondenten). Niet alleen boven Oost-Nederland, maar ook in Groningen, Drenthe, Friesland en andere plaatsen in ons land zijn in de Kerst nacht (van vrijdag op zaterdag) zogenaamde vliegende schotels gesignaleerd. Tientallen mensen, onder wie politiefunctionarissen, hebben verklaard aan de hemel een vreemdsoortig gevaarte ter grootte van een helikopter te hebben waargenomen dat lichtstralen uitzond in de kleuren groen, wit, rood en fel oranje. Zoals bekend werd van deze UFO's (ongeïdentificeerde vliegende voorwerpen) het eerst melding gemaakt boven de vliegbasis Deelen, Arnhem, de gemeente Driel en Enschede.

Daarna kwamen er ook meldingen uit andere delen van het land, met name uit het Noorden. De werkgroep NOBOVO (Nederlands Onderzoek Bureau voor Ongeïdentificeerde Vliegende Objecten) die haar hoofdkwartier in Uithuizermeeden heeft, gaat alle getuigenverklaringen over de waarnemingen controleren. Zijn er gronden aanwezig dat het hier inderdaad om UFO's gaat, dan zullen de gegevens worden doorgegeven aan het Amerikaanse centrum voor UFO studies. Het hoofd daarvan, prof. dr. J. Allen Hynek, bracht vorige week woensdag en donderdag juist een bezoek aan ons land. Hynek pleitte tijdens dat bezoek voor meer medewerking van het politie-apparaat bij het signaleren van UFO's. Er zijn overigens nog geen officiële rapporten beschikbaar over het vreemde verschijnsel in de Kerst nacht.

De sterrenwacht in Roden liet weten de geruchten van rondzwervende UFO's niet serieus te nemen. Er zal daar de komende nachten niet extra worden gepost. Ook de luchtmachtvoorlichtingsdienst twijfelt aan de juistheid van de waarnemingen. Grappenmakers beweren dat de ster van Bethlehem door een navigatiefoutje uit de koers is geraakt. Anderen veronderstellen een practical joke van de nabij de vliegbasis Deelen gelegen Luchtmacht Electronische School.

Source: Nieuwsblad van het Noorden, 28 December 1976.
28 12 1976 onderzoek naar UFOs boven Nederland