UFOs above Colombia

ufo1March& 1977, Multiple UFOs seen in Colombia.

The number of unknown flying objects (UFOs) that is observed above Colombia is increasing enormously. Newspapers from Bogota report that the Colombian Institute for Investigating Extraterrestrial phenomena is taken it serious and started a study into the phenomenon. The newspapers, which also publish a photo of a UFO, tell a story of a flight crew who had observed an object that was three times as big as an airplane and moved at lightning speed. A radar observer confirmed the story of the pilots.

Original text plus clipping in Dutch:

Het aantal onbekende vliegende voorwerpen (ufo's) dat wordt waargenomen boven Colombia neemt hand over hand toe. In Bogota verschijnende kranten melden dat het Colombiaanse instituut voor onderzoek naar buitenaardse fenomenen zich in volle ernst heeft geworpen op de bestudering van het verschijnsel. De dagbladen, die ook een foto van een ufo publiceren, laten in hun verhaal een vliegtuigbemanning aan het woord welke een object had waargenomen dat driemaal zo groot was als een vliegtuig en zich razendsnel voortbewoog. Een radarwaarnemer bevestigde het verhaal van de piloten.

Source: Nieuwsblad van het Noorden, 29-03-1977.
29 03 1977 ufos boven colombia