UFO above Kuwait Filmed

ufo128 November 1978, UFO above Kuwait filmed.

The most recent observation is one from the oil state of Kuwait, according to the Al Anba newspaper, an unknown object was spotted three times in twee weeks, over the province of Sabria in the north of the country. After the second sighting, the troubled government of Kuwait instructed to investigate what the object was and what it wanted.

An employee of the local oil company was able to film the object when it came flying over for the third time. When the film was developed, it turned out that there was nothing to see on the film. The government has now sent specialists to the area, they have to stay there until the UFO shows itself for the fourth time.

Original texts plus Dutch clipping:

De meest recente waarneming is er een uit de oliestaat Koeweit, waar volgens de krant Al Anba binnen twee weken tot driemaal toe een onbekend voorwerp is gesignaleerd, dat steeds gedurende een half uur boven de provincie Sabria in het noorden van het land rondvloog. Na de tweede keer gaf de verontruste regering van Koeweit opdracht te onderzoeken wat het voor een voorwerp was en wat het wilde. Een werknemer van de ter plaatse gevestigde oliemaatschappij zag kans het voorwerp te filmen, toen het voor de derde maal kwam overvliegen. Maar toen de film ontwikkeld werd bleek er in het geheel niets op te staan. De regering heeft nu specialisten naar het gebied gestuurd, die moeten daar blijven tot de ufo zich voor de vierde keer zal vertonen.

Source: Trouw, 28 November 1978.

28 11 1978 ufo kuwait filmed