UFOs over New Zealand

ufo1

2 January 1979, Air force takes action.

AUCKLAND - The New Zealand Air Force has been brought into action. Wellington shows that they takes the observations of flying saucers very seriously. The government came into action after some clear images made by an Australian TV crew were seen plus the announcements from air traffic controllers who received "strange blips" on their radar screens.

Early this morning, four policemen in the Brisbane area (Australia) also saw another UFO for two and a half hours. Agent lan Jansen: "I looked at it through my binoculars. The light was bluish with a red-green glow through it. "The object hung for a while, moved up and down, and finally disappeared into the clouds.

In New Zealand, the Australian TV crew pilot stated "I didn't believe" in flying saucers. But there was really something there. The most amazing thing I have ever seen. They flew around us. At one point there were 25 ".

Quentin Fogarty, chief reporter of the Melbourne TV station, officially announced that his team had filmed UFOs for seven minutes on Saturday night over Kaikoura, on the eastern part of New Zealand's South Island. At that time, radar observers got inexplicable bright spots on the screens.

The seven-minute film (now purchased for Europe by the BBC) shows very clearly an oval object, with three clear bands. "It is the classic form of flying saucers, as they have been observed in the past," said TV society announcements.

An air traffic controller in Wellington: "The last days, many strange objects have been observed, six pilots on three planes and by countless air traffic controllers. There is clearly something strange going on, something very strange."

Original text plus Dutch clipping:

AUCKLAND - De Nieuw - Zeelandse luchtmacht is in staat van paraatheid gebracht. Wellington laat daarmee blijken de waarnemingen van vliegende schotels uiterst serieus op te vatten. De regering kwam in actie na de heldere beelden waarmee een Australische tv-ploeg kwam aanzetten en de mededelingen van luchtverkeersleiders die „vreemde blips" op hun radarschermen kregen.

Vanmorgen vroeg kregen vier politiemannen in de buurt van Brisbane (Australië) ook weer een Ufo te zien, tweeënhalf uur lang. Agent lan Jansen: „Ik keek ernaar door mijn verrekijker. Het licht was blauwachtig met een rood-groene gloed, erdoor". Het voorwerp hing een tijdje stil, bewoog op en neer en verdween tenslotte in de wolken.

Op Nieuw-Zeeland verklaarde de piloot van de Australische tv-ploeg „Ik geloofde niet' in vliegende schotels. Maar er was daar werkelijk iets. Het verbazingwekkendste dat ik ooit gezien heb. Ze vlogen om ons heen. Op een gegeven moment waren er wel 25".

Quentin Fogarty, chef-verslaggever van het tv-station uit Melbourne, deelde officieel mee dat zijn ploeg zaterdagavond zeven minuten lang UFO's had gefilmd boven Kaikoura, op het oostelijk gedeelte van het Nieuw-Zeelandse , zuider-eiland. Op dat moment kregen radarwaarnemers in de wijde omtrek onverklaarbare lichtpuntjes op de schermen.

De zeven minutenlange film (voor Europa inmiddels aangekocht door de BBC) laat zeer duidelijk een ovaal object zien met drie duidelijke banden. „Het is de klassieke vorm van vliegende schotels, zoals die ook al in het verleden zijn waargenomen", aldus mededelingen van de tv-maatschappij.

Een luchtverkeersleider te Wellington: „De laatste dagen zijn er tot nu toe door zes piloten in drie vliegtuigen en door talloze luchtverkeersleiders vele vreemde voorwerpen waargenomen. Er is duidelijk iets vreemds aan de hand, iets zeer vreemds".

Source: Het vrije volk, 02-01-1979.
02 01 1979 wel 25 ufos boven new zealand