UFOs seen in Italy & New Zealand

ufo13 January 1979, Police sent a patrol with an expert who took photographs .

MILAN - Milan today had countless reports of UFOs (Unidentified Flying Objects) from at least five different sources during the night of the flying saucers. The stories recorded in the press spoke of two UFOs that looked like stars, emitted a white light and moved slowly in the cathedral area.

The police sent a patrol with an expert who took photographs of the phenomenon that lasted half an hour. The last UFO was spotted at eight o'clock in the morning. A Roman engineer, Ado Sabatini, saw together with others, at night near the winter sports resort of Campocatino, 100 km south of Rome a white hot ball. For half an hour, the dials turned like crazy and radios began to function without being touched, and the equipment couldn't be stopped. "I do not believe in UFOs," said Sabatini, "but someone must give me an explanation for that phenomenon of which I can not give any logical explanation.

Meanwhile, New Zealand reported that messages about flying saucers above the shoreline were nothing more than the dancing lights of Japanese fishing boats. The leader of a team that set up an investigation by plane said that he and his eleven people did not see any UFO during a night-long patrol over the Kaikoura area, 160 km north of the city of Christchurch. At 170 km east of Christchurch, there is a large Japanese fishing fleet that hunts arrow squid. This fleet with its very powerful lights can be seen up to 190 km by the naked eye. The fishermen use those bright lights to lure the fish. (Fishing fleet story, not confirmed by Australian film crew)

Original text plus clipping in Dutch:

MILAAN - Milaan had vandaag met talloze meldingen over UFO's (Unindentified Flying Objects) uit zeker vijf verschillende richtingen zijn nacht van de vliegende schotels. De in de pers opgetekende verhalen spraken van twee UFO's die op sterren leken, een wit licht uitstraalden en zich langzaam verplaatsten in het gebied van de kathedraal. De politie zond een patrouille uit met een deskundige die foto's nam van het fenomeen dat een half uur duurde. De laatste UFO werd om acht uur in de ochtend gesignaleerd. Een Romeins ingenieur, Ado Sabatini, zag in de nacht met andere getuigen boven de wintersportplaats Campocatino, 100 km ten zuiden van Rome een „witgloeiende bal". Een half uur lang draaiden de telefoonschijven als dollen en begonnen radio's te functioneren zonder dat men daaraan een eind kon maken. „Ik geloof niet in UFO's", zei Sabatini, „maar men zal mij een verklaring moeten geven voor dat fenomeen waarvan ik geen enkele logische uitleg kan geven." Intussen werd uit Nieuw Zeeland gemeld dat berichten over vliegende schotels boven de kustlijn wellicht niets anders betroffen dan de dansende lichten van Japanse vissersboten. De leider van een ploeg die per vliegtuig een onderzoek instelde, zei dat hij en zijn elf mensen geen enkele UFO zagen tijdens een nacht lange patrouille boven het gebied van Kaikoura, 160 km ten noorden van de stad Christchurch. Wel bevindt zich op 170 km ten oosten van Christchurch een zeer grote Japans visservloot die op pijl-inktvissen jaagt. Deze vloot met haar zeer krachtige lichten is door het naakte oog tot op 190 km te zien. De vissers gebruiken die felle lichten om de vissen te lokken.

Source: Amigoe, 03 Jan. 1979.
03 01 1979 UFO boven milaan