UFO seen in the Netherlands

ufo15 January 1979, UFOs are not of extraterrestrial origin.

AMSTERDAM, Friday The world is experiencing a flying-saucer epidemic of unprecedented proportions. The undoubted spectacle is of course the UFO film made by an Australian television crew over New Zealand, but the strange flying objects can also be admired closer at home.

The "UFOs" that were observed on New Year's Eve in various places in the Netherlands have now been unmasked by the observatory in Kootwijk as the fragments of a Russian rocket trajectory that returned into the atmosphere. The glowing fragments were burning many dozen kilometers above the surface of the earth, although several witnesses could have sworn that they were "closer".

The bright planet Venus also was the cause of many UFO reports. The Dutch UFO expert Hans van Kampen warns that the space station Salyut-Skylab is running just above our country these days. He suspects that some people may be confuse by it and think it is of extraterrestrial origin.

Flying saucers are also reported from Bahrain, France, Israel, Bulgaria and especially Italy. In the startling UFO film from Australia, which has also been shown on the Dutch television, the opinion of what the Australians filmed is still debatable. There has not yet been time for a proper investigation into the material and the circumstances under which this has been gathered. According to some, the unclear "objects" that can be seen on the film are actually lights of Japanese fishing boats, while others point out that the largest "UFO" is similar to the planet Jupiter. The film is made with a lens that has an equally strong magnifying effect as a telescope.

The London "bookmakers" are still willing to bet anyone 150 against one that extraterrestrials are still not on the verge of performing an "official" landing.

Original text plus clipping in Dutch:

AMSTERDAM, vrijdag De wereld beleeft op het ogenblik een vliegende-schotel-epidemie van ongekende omvang. Het onbetwiste spektakelstuk is natuurlijk de UFO-film die door een Australische televisieploeg boven Nieuw-Zeeland is gemaakt, maar de vreemde vliegende voorwerpen zijn ook dichterbij te bewonderen.

De „UFO's" die op oudejaarsavond op verschillende plaatsen in Nederland zijn waargenomen, zijn inmiddels door het observatorium in Kootwijk ontmaskerd als de brokstukken van een in de dampkring teruggestorte Russiscne rakettrap. De gloeiende fragmenten bevonden zich op vele tientallen kilometers boven het aardoppervlak, hoewel verschillende getuigen hadden kunnen zweren dat ze „vlakbij" waren.

Ook de heldere planeet Venus veroorzaakt veel UFO-meldingen. De Gorkumse UFO-expert Hans van Kampen waarschuwt dat de baan van het gekoppelde ruimtestation Saljoet- Skylab dezer dagen precies boven ons land loopt. Hij vermoedt dat sommigen dit opvallende object ook wel zullen aanzien voor een vervoermiddel van buitenaardse oorsprong.

Vliegende schotels worden voorts gemeld uit Bahrein, Frankrijk, Israël, Bulgarije en vooral Italië. Op de opzienbarende UFO-film uit Australië, die ook op het Nederlandse televisiescherm te zien is geweest, lopen de meningen nogal uiteen. Er is nog geen tijd geweest voor een behoorlijk onderzoek naar het materiaal en naar de omstandigheden waaronder dit is vergaard. Volgens sommigen zijn de onduidelijke „voorwerpen" die op de film te zien zijn, in werkelijkheid lichten van Japanse vissersboten. Anderen wijzen er op dat de grootste „UFO" sprekend lijkt op de planeet Jupiter. De film is gemaakt met een lens die een even sterk vergrotende werking heeft als een telescoop.

De Londense „bookmakers" zijn nog steeds bereid, met iedereen 150 tegen één te wedden dat buitenaardse wezens nog steeds niet op het punt staan, een „officiële" landing uit te voeren.

Source: Telegraaf, 05-01-1979.
05 01 1979 meldingen vliegende schotels houd wereld bezig

 

The Rotterdam police officers Mees Rijswijk - second from left on photo - and Dick Pellikaan - third from left - show two colleagues a model of the unknown flying object they had seen

.02 12 ufo rotterdam 1980 agent mees pelikaan