UFO spotted over water tank Kuwait

ufo112 January 1979, UFO above Kuwait.

The new year started in Kuwait with observing UFOs (unidentified flying objects). Up to three times, employees of a US oil company have seen an inexplicable phenomena in the sky. At the same time, telecommunications between Kuwait and the outside world was interrupted for a short period of time. The government takes the phenomena seriously. This can be concluded from the research that is being carried out. Perhaps these observations are taken so seriously because the UFOs have been seen in the vicinity of the vulnerable and huge water tanks at Sabria.

Original texts plus Dutch clipping:

Weer UFO's Het nieuwe jaar is in Koeweit begonnen met het waarnemen van UFO's (niet geïdentificeerde vliegende voorwerpen). Tot drie maal toe hebben werknemers van een Amerikaanse oliemaatschappij onverklaarbare verschijnselen aan de hemel gezien. Tegelijkertijd werd de telecommunicatie tussen Koeweit en de buitenwereld voor enige ogenblikken verbroken. De regering neemt de verschijnselen serieus. Dat mag worden afgeleid uit het onderzoek dat wordt ingesteld. Wellicht worden deze waarnemingen daarom zo ernstig genomen omdat de UFO's zijn gezien in de nabijheid van de kwetsbare en reusachtige watertanks bij Sabria.

Source: Nieuwsblad van het Noorden, 12 January 1979.

12 01 1979 ufo Kuwait