UFO forces aircraft into an emergency landing

ufo113 November 1979, pilots bothered UFOs.

A Caravelle [type plane] of the Spanish airline Aviaco interrupted last night his flight from Ibiza to Alicante because the aircraft was hindered by an unknown flying object (UFO). According to second pilot Zonso, the plane was overtaken at Valencia by two red lights, in which no fixed forms could be distinguished.

The captain asked the control tower of the airport Valencia permission to land. The two lights seemed to be interconnected. He was afraid that his aircraft would collide with this object. In the control tower the object had also been observed on the radar. During the observation of the foreign object, the electronic devices on board were not disturbed. During the landing of the aircraft the object rose vertically upwards until it disappeared from view as well as from the radar.

[Link to attempt to cover this news article]

Original text plus clipping in Dutch:

UFO dwingt toestel uit Spanje tot een noodlanding. Een Caravelle van de Spaanse luchtvaartmaatschappij Aviaco heeft gisteravond zijn vlucht Ibiza-Alicante moeten onderbroken, omdat het toestel hinder ondervond van een onbekend vliegend voorwerp (UFO). Volgens tweede piloot Zonso werd het vliegtuig ter hoogte van Valencia ingehaald door twee rode lichten, waarin men geen vaste vormen kon onderscheiden.De gezagvoerder vroeg de verkeerstoren van het vliegveld Valen- Cia toestemming om te landen. De twee lichten schenen namelijk onderling verbonden te zijn. Hij was bang dat het toestel tegen dit voorwerp zou botsen. In de verkeerstoren had men het voorwerp ook op de radar waargenomen. Tijdens het waarnemen van het vreemde object werden de elektronische toestellen aan boord niet gestoord. Tijdens de landing van het vliegtuig steeg het voorwerp loodrecht omhoog tot het zowel uit het zicht als van de radar verdween.

Source: Newspaper of the North , 13 Nov. 1979.