Rotterdam police officers see UFO flying

ufo12 December 1980, Three weeks before the Rendlesham forest UFO incident in the UK.

By Henk Schröder ROTTERDAM, Tuesday: In Rotterdam two police officers looked for minutes, breathlessly at an UFO. "I did not believe in that nonsense", says the still astonished agent Mees Rijsdijk (21), "But now I think differently about it. On Sunday morning together with his colleague chief agent Dirk Pellikaan (23), they were driving on the Spinoza road in southern Rotterdam, suddenly officer Mees saw a bright strange white line above an apartment block.

Just in front of that line was a barely noticeable flying saucer hovering in the air, said the policeman, who immediately put his car on the side of the road, standing next to their patrol car, they were looking straight into the sunlight, they quickly drove to another position to get a better look (Pascalweg), there they saw a silver-gray "thing" clearly hanging above the apartment block, while the sky was cloudless.

According to Dirk Pellikaan, the unknown flying object hung motionless above the apartment block. Dirk describes the UFO as "a long-legged triangle" his colleague Mees keeps it more as "a flared cigar". After a few minutes the UFO finally moved. It slowly moved under an angle upwards, suddenly it disappeared with a dizzying speed in the direction of Charlois. Because of the distance we do not dare to estimate its size. Two other police officers also spotted the same white condensation trail with a silver-gray object in front of it.

The officers Dirk and Mees does still not know what to think of the UFO. "It had no wings and looked so completely different from a normal plane that it must have been an UFO", tell the still surprised agents. Mees Rijsdijk: "I have always been extremely skeptical about these kinds of fantasy stories. But now I know for sure that UFOs exist".

Original text plus clipping in Dutch:

Rotterdamse agenten zien UFO vliegen.

Henk Schröder ROTTERDAM, dinsdag "Ademloos hebben twee Rotterdamse politiemannen afgelopen zondagmorgen minutenlang naar een op enkele kilometers hoogte hangende UFO — onbekende vliegende voorwerpen — staan kijken.

„Vroeger geloofde ik niet in die onzin", vertelt de nog altijd verbaasde agent Mees Rijsdijk (21), „maar nu denk ik daar wel anders over". Samen met zijn collega hoofdagent Dirk Pellikaan (23) reed de politieman zondagochtend over de Spinozaweg in Rotterdam-Zuid op een normale surveillance. Ineens viel het oog van Mees op een vreemde witte streep boven een flat.

„Juist voor die streep hing een nauwelijks te omschrijven „vliegende schotel" doodstil in de lucht", aldus de agent, die ogenblikkelijk zijn wagen aan de kant van de weg zette.

Naast hun patrouillewagen staande, probeerden beide politieagenten een beter beeld van de UFO te krijgen. „Maar we keken recht tegen de zon in, daarom zijn we snel doorgereden naar de Pascalweg. Toen zagen we het zilvergrijze ding messcherp aan de heldere hemel staan", neemt Dirk Pellikaan het sciencefiction-achtige verhaal over.

Al die tijd hing het onbekende vliegende voorwerp bewegingloos boven de flat. Dirk omschrijft de UFO als „een langbenige driehoek" zijn maat Mees houdt het meer op „een uitlopende sigaar". Na enkele minuten kwam er eindelijk beweging in het toestel. „Langzaam steeg het gevaarte — door de afstand durven wij de grootte ervan niet te schatten — schuin omhoog, om ineens in duizelingwekkende vaart in de richting Charlois te verdwijnen", aldus Mees. Daar werd hun waarneming overgenomen door twee collega's die dezelfde witte condensstreep zagen met een zilvergrijs voorwerp ervoor.

De agenten Dirk en Mees weten eigenlijk nog steeds niet wat ze met de UFO aanmoeten. „Het toestel had geen vleugels en zag er zo compleet anders uit dan een normaal vliegtuig, dat het een UFO geweest moet zijn", aldus de nog verbaasde agenten. Mees Rijsdijk: „Altijd heb ik uiterst sceptisch gestaan tegenover dat soort fantasieverhalen. Maar nu weet ik zeker, dat UFO's bestaan" De Rotterdamse politieagenten Mees Rijswijk - tweede van links op foto - en Dick Pellikaan - derde van links - tonen twee collega 's een model van het onbekende vliegende voorwerp dat ze hadden gezien.

Source: De Telegraaf, 02 Dec. 1980.

02 12 1980 UFO rotterdam

The Rotterdam police officers Mees Rijswijk - second from left on photo - and Dick Pellikaan - third from left - show two colleagues a model of the unknown flying object they had seen.

02 12 ufo rotterdam 1980 agent mees pelikaan