More people in Rotterdammers saw the UFO flying

ufo13 December 1980, More Rotterdammers saw UFO flying.

ROTTERDAM, Wednesday The UFO reported by two Rotterdam police officers was observed by many people in the City. Out of fear to be ridiculed, most people did not dare to mention the strange phenomenon they witnessed. A resident from Leidschendam, who visited his family in Rotterdam, saw a strange purple light at night, which remained silent in the air for a long time. His story was confirmed by many other witnesses.

In addition several people contacted us and told that they had already noticed a "flying saucer" last week. In Utrecht several UFO sightings were reported. The official authorities have not yet found a plausible explanation for the remarkable celestial events.

Original text plus clipping in Dutch:

Meer Rotterdammers zagen UFO vliegen Van onze Rotterdamse redactie.

ROTTERDAM, woensdag De door twee Rotterdamse politieagenten gesignaleerde UFO is zondag door vele mensen boven de Maasstad waargenomen. Uit schroom om belachelijk gemaakt te worden, durfden de meesten echter geen melding te maken van het vreemde verschijnsel.

Zo meldt een inwoner uit Leidschendam, op familiebezoek in de Maasstad, tegen de avond een vreemd paars licht gezien te hebben, dat lange tijd stil in de lucht bleef hangen. Zijn waarneming werd door andere getuigen onderschreven.

Bovendien vertelden diverse mensen vorige week donderdag al een „vliegende schotel" in het zwerk te hebben opgemerkt. Ook uit Utrecht kwamen diverse meldingen van de UFO bij ons binnen. De officiële instanties hebben nog geen plausibele verklaring voor het merkwaardige hemelgebeuren kunnen vinden.

Source: De Telegraaf, 3 December 1980.

03 12 1980 meer rotterdamers zagen UFO