Aliens Release demanded

ufo115 July 1983, Aliens held at Wright-Patterson in Dayton.

WASHINGTON - The US Air Force is holding creatures out of space in captivity, a group of Americans said this to a judge. Official circles in the US Department of Defense declared yesterday that the judge was asked to require the Air Force to release the remains of the aliens.

The Secretary for the Air Force, Vernon Orr, has sixty days to respond to the step taken by the Americans who are united in a group called "citizens against the mystery around flying saucers". The group states that presumably some living unearthly aliens are being held in captivity and are deprived of their right to go wherever they want. Where the aliens are held, the group does not tell, but in the past UFO researchers have pointed at the Wright-Patterson airbase in Dayton.

Original text plus clipping in Dutch:

WASHINGTON - De Amerikaanse luchtmacht houdt wezens uit de ruimte gevangen, zo heeft een groep Amerikanen tegen een rechter gezegd. Officiële kringen in het Amerikaanse ministerie van defensie verklaarden gisteren dal de rechter was gevraagd van de luchtmacht te eisen dat zij „de resten van het de buitenaardse wezen(s) vrijgeeft". De staatssecretaris van de luchtmacht, Vernon Orr, heeft zestig dagen de tijd om op de stap van de Amerikanen verenigd in de groep „burgers tegen de geheimzinnigheid rond vliegende schotels" te reageren. De groep stelt dat vermoedelijk enkele levende onaardse wezens vastgehouden worden en zo beroofd van hun recht om te gaan en staan waar zij willen. Waar de buitenaardse wezens worden vastgehouden zegt de groep niet, maar Amerikanen die in vliegende schotels geloven hebben al eerder gezegd dat het de luchtmachtbasis Wright-Patterson in Dayton in Ohio is.

Source: Leeuwarder courant, 15 Juli 1983.

15 07 1983 CIA moet aliens vrij laten