Canadians see 141 UFOs in one year

ufo1

12 April 1990, Unexplained flashes and strange circles on the ground.

WINNIPEG - Unexplained light flashes and strange circles on the ground in Quebec, a disk above houses in New foundland and an object in the shape of a diamond above Manitoba. Throughout Canada, the population saw 141 unidentified flying objects (UFOs) last year. This is stated in the first national UFO survey published in Canada.

The research report made by astronomer Chris Rutkowski, relies on data from the police, private investigators and the National Research Council in Ottawa. According to Rutkowski, he combined data that hadn't been brought together before to create a picture of UFO sightings throughout Canada. He doesn't want to build up theories about UFOs, but tries to gather data that could help scientists to get a better understanding of the phenomenon.

Original text plus clipping in Dutch:

WINNIPEG — Onverklaarbare lichtflitsen en vreemde cirkels op de grond in Quebec, een schotel boven huizen in New foundland en een voorwerp in de vorm van een diamant boven Manitoba. In heel Canada zag de bevolking vorig jaar 141 niet-geïdentificeerde vliegende voorwerpen (UFO's). Dat staat in het eerste nationale UFO-overzicht dat in Canada is uitgebracht.De samensteller van het onderzoeksrapport, de astronoom Chris Rutkowski, baseert zich op gegevens van de politie, particuliere onderzoekers en de Nationale Onderzoeksraad in Ottawa. Volgens Rutkowski waren die gegevens nog niet eerder bij elkaar gebracht om een beeld te krijgen van UFO-waarnemingen in heel Canada. Hij zegt geen theorieën te willen opbouwen over UFO's,maar meer te zien in een rationele, wetenschappelijke aanpak van de waarnemingen. Meer dan de helft van de gevallen die hij bij elkaar heeft gebracht bevatten niet genoeg informatie voor een degelijk onderzoek, terwijl bij eenderde deel de mogelijke oorzaak aangetoond kon worden.Rutkowski hoopt dat zijn onderzoek meer mensen er toe zal brengen voor hun waarnemingen uit te komen, waardoor een nog groter bestand van gegevens kan ontstaan waaruit wetenschappers kunnen putten.

Source: Het Vrij Volk, 12 Apr. 1990.