Wallonia [Belgium] in turmoil Hunting for UFOs

ufo1

17 April 1990, Walloon [Belgium] in turmoil Hunting for UFOs.

Hunting for UFOs does not result in anything from our correspondent in LIEGE - The hunt for UFOs, which has erupted in recent weeks in Belgium, peaked in the Easter weekend. The headquarters of Sobeps, the Belgian Society for the Observation of Space phenomena, was overwhelmed with phone calls from people from Wallonia in Brabant who had seen a mysterious, luminous triangular rig in the air.

On the radar there was nothing to be noticed, but given the large number of notifications rose at midnight on Bierset in Liège, a plane of the air force made a reconnaissance flight. With on board a dozen scientists and Ufologists. The aircraft carried out a long reconnaissance flight near Liège and the Belgian-Limburg Tongeren, among others. but they did not see anything special. The plane landed again after an hour. However, the reports about UFOs continued to hit our desk. Researchers assume that some of the calls can not be taken seriously and are due to a certain psychosis. However, a report of a Walloon family from the Marche area is taken seriously. The five family members saw a group of bright spots in the shape of a triangle for an hour and a half. A plane took off again, but nothing was seen after a five-hour flight.

Walloon near the observation post in Battice stare out of the sky to catch a glimpse of an UFO. Photo: WIDDERSHOVEN

Original text plus Dutch clipping:

Wallonië in rep en roer Jacht op Ufo's levert niets op onze correspondente LUIK - De jacht op Ufos, die de jongste weken in België is losgebarsten, kende in het Paasweekeinde een hoogtepunt. Het hoofdkwartier van Sobeps, de Belgische Vereniging voor de Observatie van Ruimtefenomenen, werd overstelpt met telefoontjes van personen uit Wallonië en Waals Brabant die een geheimzinnig, lichtgevend driehoekig tuig in de lucht hadden gezien.Op de radar was niets te merken maar gezien het groot aantal meldingen steeg om middernacht op Bierset in Luik toch een vliegtuig van de luchtmacht op voor een verkenningsvlucht. Het waarnemingstoestel had aan boord een tiental wetenschappers en Ufologen. Het toestel voerde een lange verkenningsvlucht uit in de buurt van onder meer Luik en het Belgische-Limburgse Tongeren, maar de inzittenden kregen niets speciaals te zien. Het vliegtuig kwam na een uur weer aan de grond. De meldingen bleven echter binnenstromen. Onderzoekers gaan er van uit dat een aantal van de oproepen niet ernstig te nemen zijn en te wijten is aan een zekere psychose. Wel ernstig genomen wordt een melding van een Waalse familie uit de buurt van Marche. De vijf gezinsleden zagen anderhalf uur lang een groep lichtpuntjes in de vorm van een driehoek. Weer steeg een vliegtuig op, maar na een vlucht van vijf uur was niets gezien.

Photo: Walen in de buurt van de observatiepost in Battice turen de hemel af om een glimp op te vangen van een Ufo. Foto: WIDDERSHOVEN

Source: Limburgsch dagblad, 17 Apr. 1990.

17 04 1990 Wallonie in rep en roer Jacht op Ufo (1)