Colonel Belgian Air Force shows UFOs

ufo1

13 July 1990, Colonel Wilfried De Brouwer shows UFOs.

Colonel Wilfried De Brouwer of the Belgian Air Force shows the unidentified objects (UFOs) that F-16 pilots saw on the radar on the night of 30 to 31 March. The objects can be seen above the horizontal line on the video image. As reported yesterday, the Belgian Air Force on this evening and night hunted the unknown objects when there were many reports of UFOs in Wallonia. The objects increased their speed to 1900 km. per hour if they were caught on the radar of the jet fighters.

Original text plus clipping in Dutch:

Kolonel Wilfried De Brouwer van de Belgische luchtmacht toont de niet geïdentificeerde voorwerpen (UFO's) die F-16 piloten op de radar zagen in de nacht van 30 op 31 maart jongstleden. De objecten zijn te zien boven de horizontale lijn op het videobeeld. Zoals gisteren gemeld maakte de Belgische luchtmacht op genoemde avond en nacht jacht op de onbekende voorwerpen toen er in Wallonië veel meldingen van UFO's binnen kwamen. De voorwerpen voerden hun snelheid op tot 1900 km. per uur als zij op de radar van de straaljagers waren gevangen.

Source: Limburgsch dagblad, 13 Jul. 1990.
13 07 1990 UFO op radar